1- دعوت به همکاری جهت اشتغال به کار در پروژه های اجرایی شرکت

جنسیت حداکثر سن محل انجام کار مهارت مدرک تحصیلی تجربه
مرد 40  سال ترکمنستان و سیراف *تسلط بر زبان روسی یا ترکمنستانی حداقل لیسانس رشته مهندسی عمران حداقل8سال در زمینه راه

درخواست همکاری خود را  در قالب فرم زیر  به پست الکترونیکی     hr.emp97@gmail.com  ارسال نمائید.

جهت دانلود فرم درخواست همکاری کارشناسی و مدیریتی اینجا را کلیک کنید.

2- دعوت به همکاری جهت اشتغال به کار در پروژه های اجرایی شرکت

عنوان پست سازمانی حداقل تحصیلات تخصص مورد نیاز مهارتها جنسیت
مسئول امور اداری و منابع انسانی کارگاه *تهیه گزارشات آماری مربوطه به نیروی انسانی

*آشنایی با نرم افزار Excel,Word,Access

فوق دیپلم رشته های مرتبط

*آشنایی کامل با قوانین کار

*آشنایی کامل با قوانین تامین اجتماعی

*آشنایی کامل با رویه ها ، دستورالعملها و آئین نامه های اداری و پرسنلی

*آشنایی با فرآیند امور خدمات  پشتیانی پرسنلی در کارگاه

1-تهیه گزارشات آماری مربوطه به نیروی انسانی

2- آشنایی با نرم افزار Excel,Word,Access

مرد

درخواست همکاری خود را  در قالب فرم زیر  به پست الکترونیکی    hr.emp97@gmail.com  ارسال نمائید.

جهت دانلود فرم درخواست همکاری کارشناسی و مدیریتی اینجا را کلیک کنید.