ابلاغ طرح و ساخت جبهه شمالی  و تکمیل رواقین شرقی و غربی قرائتخانه پروژه مصلی امام خمینی (ره )تهران به عنوان یکی از پروژه های مهم کشور به شرکت ملی ساختمان

توافقات نهایی پروژه مصلی امام خمینی (ره) در بخش رواقین و همچنین محور شمالی در جلسات متعددی فی مابین شرکت ملی ساختمان و مشاور تخصیص پارس، سازمان مجری ، مدیریت مصلی و شورای راهبری فنی مصلی بررسی و مجموعه عملیات و فعالیتهای قابل انجام در بخش رواقین شناسایی و فرمت اولیه آن تدوین و با اعتبار تقریبی 7000 میلیارد ریال ابلاغ گردید .
محدوده طراحی پروژه در محور اصلی مصلی مشتمل بر شمسه ورودی، مناره ها، رواق شش دهانه، حیاط میانی، ایوان ورودی، پیاده راه اصلی، شبستان شمالی شرقی، شبستان شمالی غربی، رواق شمالی 28 دهانه و صحن تراز 25+ خواهد بود که این محدوده کمی وسیع تر از محدوده اجرایی پروژه می باشد.
الف – فعالیتهای تکمیلی رواقین شرقی و غربی قرائتخانه
انجام فعالیتهای بخش رواقین در دو حالت به مجموعه کارفرما پیشنهاد گردید نخست کلیه فعالیتهای اصلی رواقین که می بایست در طول مدت مورد توافق قرارداد به اتمام برسد و دیگری ، فعالیتهای مورد تاکید که عموماً مشتمل بر بخشی از فعالیتهای اصلی پروژه می باشد که به منظور برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 98 لازم و قابل انجام می باشد.
در مواردی از قبیل احداث تونل انرژی و تکمیل ساختمان قرائت خانه که از اولویت های اولیه اعلامی به این شرکت بود اموری از قبیل میخ کوبی و پیاده سازی مسیر کانال ، شناسایی و اعلام نقاط دارای معارض، روش اجرای کار ، تحویل زمین پیگیری و تائید نقشه های اجرایی ارسالی به مشاور و صدور مجوز اجرای عملیات ترانشه برداری مسیر انجام شد.با عنایت به زمان بندی اجرا و جریان نقدینگی پروژه در صورت تحویل بدون معارض در محل های اعلامی به منظور آغاز عملیات اجرایی، اقداماتی به شرح زیر انجام گردید .
-تهیه لیست منابع و مصالح مورد نیاز
-شناسایی الزامات مورد نظر مجموعه کارفرما و مشخصات فنی طرح در تهیه و تدارک مصالح و اقلام تاسیساتی مورد نیاز
-تهیه لیست تامین کنندگان مصالح و اقلام تاسیساتی مورد نیاز ( برای هر قلم از لیست چندین تامین کننده )
-مذاکره با تامین کنندگان و انجام توافقات لازم
-مذاکره و مکاتبه با مجموعه کارفرما بمنظور استقرار تیم های اجرایی در پروژه
-شروع به تجهیز کارگاه های تاسیساتی و انتقال لوازم و ملزومات مربوطه جهت دایر نمودن کارگاه های ساخت در پروژه
-خریداری بخشی از اقلام تاسیساتی از قبیل ورق کانال، کابل و پروژه
-تدارک انتقال سه دستگاه دیزل ژنراتور به پروژه
-ارائه نمونه سنگ های قابل کار و پیشنهادی در پروژه به منظور تصمیم گیری مجموعه کارفرما
-شروع استقرار اکیپهای اجرایی تاسیساتی ( کانال سازی ، برقکار و …..)
ب- ورودی شمالی
با عنایت به تهیه گزینه های پیشنهادی بمنظور جایگزینی با طرح اولیه مصلی در ورودی شمالی و ارسال آن به مجموعه کارفرما و برگزاری جلسات مشترک با عوامل درگیر در پروژه ، نهایتاً گزینه نهایی از جمع شش گزینه پیشنهادی توسط سازمان مجری مورد تائید و ابلاغ گردید که به منظور انجام محاسبات دقیق سازه ای، تاسیساتی و پیشگیری از دوباره کاریها و احتمالاً تخریبهای آتی و تحمیل هزینه های مضاعف به پروژه ضروریست برخی از موارد طراحی از قبیل کاربری ساختمانهای احداثی در ورودی شمالی تعیین تکلیف گردیده و به این شرکت ابلاغ گردد.
-شروع محاسبات سازه
-پیاده کرده حمل سازه ها
-انتقال ماشین آلات مورد نیاز جهت عملیات خاکی پروژه و شروع اجرای عملیات خاکی و گود برداری جبهه شمالی
-پیگیری جمع آوری و انتقال اشجار واقع در محدوده اجرا جهت تسریع در انجام گود برداری

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری