اولین جلسه کمیته مرکزی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE ) شرکت ملی ساختمان

اولین جلسه کمیته مرکزی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE ) شرکت ملی ساختمان با حضور آقایان مهندس اصیلی مدیر عامل شرکت و  مهندس یحیایی  مسئول HSE شرکت ، دکتر گلدوست مشاور HSE هلدینگ پایا سامان پارس ، مهندس حاجی معینی مدیر تولید و توسعه فناوری هلدینگ پایا سامان پارس و همچنین سایر اعضای کمیته در تاریخ  1397/12/26برگزار گردید.

مشروح موارد ذکر شده در جلسه:

1- ارائه گزارش مدیریتی از فرایند پیاده سازی نظامنامه HSE هلدینگ در سطح شرکت ملی ساختمان توسط مدیرعامل

2- ارائه گزارش وضع موجود در زمینه اجرای الزامات HSE در سطح کارگاهها و پروژه های شرکت و طرح مسائل و مشکلات ومحدودیتهای مدیریتی و اجرایی توسط مسئول HSE  شرکت

3- ارائه گزارش اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته و برنامه های آتی کمیته راهبری HSE هلدینگ توسط مدیر تولید و توسعه فناوری و دبیر کمیته راهبری HSE هلدینگ

4- ارزیابی و جمع بندی عملکرد شرکت و ارائه توصیه های مدیریتی و اجرایی توسط مشاورو عضو کمیته راهبری HSE هلدینگ

5- ارائه نظرات و دیدگاههای تخصصی توسط سایر اعضای کمیتهHSE شرکت

6- ارائه گزارش دستاوردها در حوزه   HSE توسط مسئول   HSE  شرکت ( دریافت تندیس بهترین سطح پیشرفت در حوزه  HSE  توسط وزیر راه و شهر سازی ، دریافت گواهینامه ISO14001 , OHSAS18001  از شرکت آفنورد)

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری