بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از مجموعه مصلی امام خمینی(ره) در تاریخ1398/06/20

در تاریخ 1398/06/20 آقای مهندس فتاح به همراه آقای مهندس خواجه دلوئی معاون  توسعه  ساختمان بنیاد  و هیئت همراه ایشان ، مهندس منصوری مجری طرح، مهندس سیلسپور نماینده مجری طرح، نمایندگان شرکت مهندسین مشاور تخصیص پارس از  پروژه مصلی شرکت ملی ساختمان بازید نمودند.

بازدید میدانی از رواق شرقی آغاز و پس از گنبدخانه، صحن مرکزی و رواق غربی مصلی، دربخش ورودی شمالی پروژه که در مرحله عملیات خاکی می باشد به اتمام رسید.

در این بازدید به بررسی بخش های فوق الذکر پرداخته شد و توضیحات کلی پروژه از جمله محدوده اجرایی، مناطق تحت پوشش، تاثیرات فرهنگی و اجتماعی بهره برداری از مجموعه، طرح های توسعه آتی و مباحث مالی و قراردادی طی بازدید و در محل ماکت بزرگ مصلی امام خمینی ارائه گردید.

در خاتمه جلسه مختصری در دفتر مدیر مصلای  امام خمینی (ره) تشکیل و  ایشان تاکید داشتند فعالیتهای پروژه بر اساس توافق حاصل شده با وزیر محترم و نمایندگان محترم مصلی با سرعت انجام گردد همچنین آقای مهندس فتاح دستورات لازم را در خصوص تکمیل فضاهای پروژه به نحوی که بترتیب هر  فضای تکمیل شده آماده بهره برداری گردد و سپس فضای دیگری آغاز گردد . همچنین وی در خصوص نحوه تهاتر و یا واگذاری سهام از   سوی دولت در ازای کارکرد بنیاد در پروژه توضیحاتی ارائه فرمودند

د.

-پیگیری عقد قرارداد  پروژه

براساس پیگیری های انجام شده، از سازمان مجری و مهندسین مشاور تخصیص پارس صورتجلسه واگذاری کار به صورت ترک تشریفات به شرکت ملی ساختمان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت راه و شهر سازی تصویب و در حال حاضر به امضای وزیران محترم مسکن و شهر سازی، اقتصاد و دارایی و معاونت محترم ریاست جمهوری رسیده است و همزمان جلسات هفتگی با حضور آقای مهندس علیزاده مدیر عامل محترم سازمان مجری در خصوص نحوه برآورد فهرست مقادیر و نهایی کردن قیمت های جدید جهت اخذ تاییدیه شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه تشکیل و انتظار می رود طی دو الی سه  هفته آینده قرارداد فی مابین منعقد و عملیات اجرایی در کلیه جبهه های کاری فعال گردد.

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری