بازدید ریاست محترم بنیاد و هیئت همراه ومدیران عامل  و  اعضا موظف هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ پایا سامان از پروژه ترمینال سلام

آقایان مهندس سعیدی کیا ریاست بنیاد،مهندس خواجه دلویی معاونت بنیاد،دکتر زرگر ریاست هیئت مدیره پایا سامان پارس، مهندس مجید شاهسواری مدیر عامل هولدینگ پایا سامان پارس و اعضا هیئت مدیره شرکت های زیر مجموعه هولدینگ پایا سامان پارس با حضور مهندس اصیلی مدیر عامل شرکت ملی ساختمان و سایر عوامل اجرایی پروژه در مورخ 28/7/97 ساعت 10:30 الی 17 از این طرح بازدید بعمل آوردند.

مشروح مذاکرات در طی بازدید :
1- در ابتدا جلسه ای در سالن کنفرانس راس ساعت 10.30 صبح برگزار گردید در این جلسه گزارشی از روند پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژه ترمینال سلام و راههای دسترسی ارایه شد در خصوص زمان تکمیل و بهره برداری از پروژه موانع و مشکلات پیش رو و راه های اتمام پروژه در تاریخ مقرر مطالب مهمی بیان گردید.
2- در ادامه جلسه عملکرد 6 ماه شرکت های زیر مجموعه هولدینگ بررسی گردید و ضمن اقامه نماز جماعت و صرف نهار تا ساعت 15.30 ادامه یافت.
3- ریاست محترم بنیاد ساعت 14.30 جهت بازدید از ترمینال سلام در فرودگاه حضور یافتند و ابتدا با حضور در جلسه عملکرد شرکتها با ارایه راهنمودهایی راهبردهای اصلی شرکت ها را تبیین نمودند.

4- همچنین از زحمات صورت گرفته در طراحی و اجرا و پیشرفت پروژه ترمینال سلام اظهار رضایت نمودند.
5- پس از آن ریاست محترم بنیاد و هیئت همراه از قسمتهای مختلف ترمینال از جمله سالن اصلی ترمینال ،سالن های پرواز ورودی و خروجی ، ساختمان کنکورس ،سیستمها و تجهیزات فرودگاهی نصب شده ، موتورخانه و پست برق بازدید بعمل آوردند.

وقایع مهم در طی هفته در پروژه :
در بخش محوطه و راههای دسترسی:
• -آغاز اجرای فضای سبز محوطه شمال ترمینال
• -اجرای لایه توپکا در راههای دسترسی و تکمیل روشنایی و ادامه نصب علایم راهنمایی
• اتصال زیر ساختهای انرژی لازم به ترمینال شامل: برق ، گاز ،آب شرب و آتش نشانی و فیبر نوری.
6- در بخش ساختمان ترمینال:
• بر چیدن لایه های محافظ سطوح و اجرای پارتیشن های شیشه ای و هندریلها
• حمل و اتصال 4 دستگاه پل تلسکوپی
• تکمیل فضا های check In , نصب میزهای گذر نامه و گمرک اجرای سازه پوشش سقف فضای سپاه
• نصب آینه ها ،روشویی های خطی و درهای سرویسهای بهداشتی
• تکمیل سیستمهای IT ، صوت و مونیتورها
• تامین X-RAY ها و ویدئو وال های مورد نیاز پروژه
• نظافت و انجام کارهای تکمیلی جهت بهره برداری

بازدید وزیر محترم راه و شهر سازی و هیئت همراه از پروژه ترمینال سلام

آقای دکتر آخوندی وزیر راه و شهر سازی و هیئت همراه ، مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و سایر مسئولین شهر فرودگاهی به همراهآقایان مهندس سعید شاهسواری ، مهندس کاظمی و سایر مسئولین فنی و اجرایی شرکت احداث و راه اندازی پایانه سلام و شرکت ملی ساختمان در مورخ 28/7/97 از ساعت 17:00 الی 17:40 از این طرح بازدید بعمل آوردند
مشروح مذاکرات در طی بازدید :
1- بازدید از آخرین پیشرفتهای عملیات اجرایی پایانه سلام و راههای دسترسی و محوطه شمالی ترمینال
2- استماع گزارش فرایند تکمیل و راه اندازی از ترمینال سلام
3- بازدید از المانهای هنری نصب شده در سالن ترمینال و کنکورس
4- اظهار رضایت و تشکر از تلاشهای انجام شده در بخشهای مختلف ساخت ترمینال
بازدید در ساعت 17:40 به پایان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری