بازدید معاون توسعه ساخت بنیاد از  پروژه ترمینال سلام و راههای دسترسی  و همچنین  آغاز عملیات اجرایی پروژه جدید تاسیسات زیر بنایی و محوطه  ترمینال سلام فرودگاه بین المللی  امام خمینی (ره)

آقایان مهندس خواجه دلویی معاون توسعه ساختمان بنیاد،مهندس مجید شاهسواری مدیر عامل هلدینگ پایا سامان پارس ،مهندس اصیلی مدیر عامل شرکت ملی ساختمان در مورخ  ۹۶/۱۲/۰۲  از پروژه ترمینال سلام و راههای دسترسی و همچنین آغاز عملیات اجرایی پروژه جدید تاسیسات زیر بنایی و محوطه ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) بازدید نمودند 

مشروح مذاکرات در طی بازدید  :

۱-ارائه گزارش از پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ترمینال سلام و راههای دسترسی بر اساس برنامه زمانبندی پروژه

۲-گزارش از جبهه های مختلف فعالیت های اجرایی شامل  تکمیل نما های اصلی ،پیشرفت سنگ فرش کف و سنگ بدنه ها، خاکبرداری تونل محوطه و پارکینگها

۳-ارائه گزارش تدارکات و خریدهای تجهیزات فرودگاهی شامل: BHS،سیستم IT،تابلو های برق ، پلهای تلسکوپی و سایر موارد

۴- گزارش آخرین وضعیت نقشه های  پروژه

۵- بازدید از نمونه های مصالح و تجهیزات خریداری شده و یا ساخته شده مانند سقف کاذب موجدارسالن اصلی، نمونه های شیشه دکوراتو طرح دار و سرامیک کف و بدنه ها،ورقهای مدور پوشش ستونهای ترمینال و …

۶-گزارش نیروی انسانی فعال در پروژه

۷-گزارش مشخصات اصلی و محدوده طرح و مبلغ برآورد اولیه و مدت زمان پروژه تاسیسات زیر بنایی و محوطه ترمینال سلام

۸ –بررسی کلیات طرح و نقشه های محوطه و راه های دسترسی همچنین وضعیت اتصال تاکسی وی سلام به باند اصلی

۹ –بررسی موانع و مشکلات پروژه و راههای تحقق زمان های پیش بینی شده جهت اتمام پروژه خصوصا  موضوع عدم صدور مجوزکار در سطوح پروازی جهت اتصال تاکسی وی سلام به باند پروازی اصلی

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری