حضور شرکت ملی ساختمان در  دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل راهسازی و صنایع وابسته

برگزاری دومین نمایشگاه بین الملی حمل و نقل ، راهسازی راهداری و صنایع وابسته که از تاریخ ۹۶/۰۹/۲۶ لغایت ۹۶/۰۹/۲۸ در مصلی امام خمینی جهت بسط و گسترش زیرساختهای عمرانی کشور به ویژِه پروژه عظیم ، استراتژیک و ملی آزاد راه تهران شمال که از اهمیت خاص و قابل توجهی برخوردار است بدون تردید حضور موثر و فعال آن شرکت  دراین رویداد ملی و بین المللی برکات خود را به دنبال خواهد داشت که شایسته قدردانی و سپاس ویژه می باشد از اینکه در جهت ارتباط و تعامل مستقم و پاسخگویی به مسئولین و مخاطببین محترم در نمایشگاه مزبور حضوری پر رنگ و چشمگیر داشته اید صمیمانه قدردانی می شود

مطالب ذکر شده بخشی از پیام مدیر عامل  شرکت آزاد راه تهران شمال به مدیر عامل شرکت ملی ساختمان می باشد

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری