page 8
ماموریت
شرکت ملی ساختمان فعالیت در عرصه های پیمانکاری عمومی و مشارکت در سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری از پروژه های بزرگ حوزه های عمرانی(حمل و نقل،ساختمان و سازه های آبی و…) انرژی و آب را از طریق مدیریت این فعالیت ها و توسعه شبکه ای از شرکت های همکار تامین کننده مالی، مهندسی، تدارکات، احداث و بهره برداری برگزیده است.
چشم انداز
شرکت ملی ساختمان سرآمد شرکت های فرصت آفرین کشور، معتبر در عرصه پیمانکاری عمومی در سطح منطقه (کشورهای همسایه و خاورمیانه)، مجهز به فن آوری روز و برخوردار از شکبه فعال و مقتدر شرکت های همکار در زمینه های تامین مالی، مهندسی، تدارکات و احداث در پروژه های عظیم عمرانی و زیر بنایی خواهد بود.