صفحه نخستمدیران ارشد
مدیران ارشد

مدیریت شرکت با اعتقاد و پایبندی به ارزش‌های مکتب حیات‌بخش اسلام و فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، خود و کلیه کارکنان را به این اصول و خط‌مشی متعهد دانسته و با استعانت از یاری خداوند متعال و با مشارکت صمیمانه و جامع مدیران و کارکنان در راه دستیابی به اهداف تدوین شده گام بر می‌دارد.

رئیس هیئت مدیره

احمد مجیدی

مدیر عامل

مدیر عامل نائب رئیس هیئت مدیره

علی اصیلی

عضو غیر موظف هیئت مدیره

محمد علی طباطبائی

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

محمد حسین پرهیزکار

معاون مالی و اداری

عضو هیئت مدیره

مصطفی سلیمانی

معاون فنی

معاون فنی

معاون اجرایی

معاون اجرایی

معاون صدور خدمات فنی و مهندسی

مدیر صدور خدمات فنی و مهندسی

معاونت صدور خدمات فن مهندسی

محمد علی خزائی

مدیر امور مالی

معاونت مالی اداری

آرزو ناظر ماسوله

مدیر امور اداری

معاونت مالی اداری

شهرام میرزائی

مدیر دفتر فنی

معاونت فنی

امید رضا محبی

مدیر کنترل پروژه

معاونت فنی

مدیر بازرگانی

معاونت اجرایی

عبداله کشاورز

مدیر ماشین آلات

معاونت اجرایی

امیر شکری

مدیر پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی

معاونت اجرایی

کاوه کاظمی

مدیر پروژه فولاد کاوه جنوب کیش SKS

معاونت اجرایی

فرزاد پوربلورچیان

مدیر پروژه مترو تبریز

معاونت اجرایی

مدیر پروژه های قزوین

معاونت اجرایی

مهرداد محمدی

مدیر پروژه فولاد جهان آرا

معاونت اجرایی

فرزاد پور بلورچیان

مدیر پروژه فولاد کاوه اروند

معاونت اجرایی

فرزاد بلورجیان

مدیر پروژه سد عمارت

معاونت اجرایی

علی دارینی

مدیر پروژه سد سرنی

معاونت اجرایی

سید حسین علوی

مدیر پروژه آزاد راه تهران شمال قطعه یک

معاونت اجرایی

تعریض محور چالوس کرج

معاونت اجرایی

مدیر پروژه مصلی امام خمینی (ره) تهران

معاونت اجرایی

ناصر سیگارچی