مدیران ارشد

مدیریت شرکت با اعتقاد و پایبندی به ارزش‌های مکتب حیات‌بخش اسلام و فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، خود و کلیه کارکنان را به این اصول و خط‌مشی متعهد دانسته و با استعانت از یاری خداوند متعال و با مشارکت صمیمانه و جامع مدیران و کارکنان در راه دستیابی به اهداف تدوین شده گام بر می‌دارد.

مدیر عامل

مدیر عامل نائب رئیس هیئت مدیره

علی اصیلی

معاون مالی و اداری

عضو هیئت مدیره

سیاوش مرادیان

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

محمد حسین پرهیزکار

معاون فنی

معاون فنی

معاون اجرایی

معاون اجرایی

معاون صدور خدمات فنی و مهندسی

معاون صدور خدمات فنی و مهندسی

مجید رستمی

مدیر صدور خدمات فنی و مهندسی

محمد علی خزائی

مدیر امور مالی

هوشنگ زبردست

مدیر امور اداری

مدیر امور اداری

شهرام میرزائی

مدیر دفتر فنی

امید رضا محبی

مدیر کنترل پروژه

مدیر ماشین آلات

امیر شکری

مدیر پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی

مدیر پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی - مدیر پروژه ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی

سعید شاهسواری

مدیر پروژه فولاد کاوه جنوب کیش SKS

مدیر پروژه فولاد کاوه جنوب کیش SKS

فرزاد پوربلورچیان

مدیر پروژه مترو تبریز

مدیر پروژه مترو تبریز

مدیر پروژه های قزوین

مدیر پروژه های قزوین

مهرداد محمدی

مدیر پروژه فولاد جهان آرا

مدیر پروژه فولاد جهان آرا

فرزاد پور بلورچیان

مدیر پروژه فولاد کاوه اروند

مدیر پروژه فولاد کاوه اروند

فرزاد بلورجیان

مدیر پروژه سد عمارت

معاونت اجرایی

مدیر پروژه سد سرنی

معاونت اجرایی

سید حسین علوی