مراسم قدر دانی از مدیر عامل شرکت ملی ساختمان توسط  وزیر نیرو  به منظور افتتاح  پروژه سد سرنی

با توجه به عملکرد بسیار خوب شرکت ملی ساختمان در اجرای پروژه های سدسازی و رضایت کارفرمایان محترم در این خصوص، با دعوت وزارت نیرو از جناب آقای مهندس علی اصیلی به عنوان نماینده شرکت ملی ساختمان، در این مراسم که در روز سه شنبه 2/10/99 در ساختمان مرکزی وزارت نیرو تشکیل گردید از دست اندرکاران و فعالان پویش # هر هفته- الف- ب- ایران در شاخه شرکت های پیمانکاری و مشاور تقدیر شد و وزیر محترم نیرو به پاس مشارکت فعال و نقش آفرینی ارزشمند شرکت ملی ساختمان در این پویش، لوح تقدیر مربوطه را طی مراسم رسمی به مهندس علی اصیلی اهدا و از تلاشهای کلیه دست اندرکاران شرکت ملی ساختمان سپاسگزاری نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری