پرسنل شرکت ملی ساختمان در راستای ایفای  مسئولیت های اجتماعی خود به هموطنان آسیب دیده زلزله کرمانشاه مبلغ  یک میلیارد ریال اختصاص دادند.

چو عضوی به درد آورد روزگار….

پرسنل شرکت ملی ساختمان در راستای ایفای  مسئولیت های اجتماعی خود به هموطنان آسیب دیده زلزله کرمانشاه مبلغ  یک میلیارد ریال اختصاص دادند.

هر ســـازمان پویا، می بایست به مسئولیت های اجــتماعی که از آن انتظار می رود ترغیب کرده و با انجام آن مسئولیت هاست که می تواند باورهای مثبتی نظیر انسان دوستی و ایثار را در میان کارکنان خود نهادینه کند.

در این راستا مدیرعامل،مدیران و پرسنل شرکت ملی ساختمان علاوه بر کمک های نقدی به مبلغ بالغ بر یک میلیارد ریال، اقدام به ساخت نانوایی و همچنین ارسال لباس، پتو  و… به این مناطق نمودند  .

امید که میهن عزیز و مردم شریف ایران از هرگونه گزند دور باشند.

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری