پروژه ها
  • بند همایون
  • پروژه طرح توسعه سیمان بجنورد
    • پروژه طرح توسعه سیمان بجنورد

      با توجه به نياز كشور به افزايش توليد سيمان و تمايل كارفرمايان بخش توليد سيمان به افزايش ظرفيت توليد در مدت زمان كم، شركت ملي ساختمان در راستاي ارايه خدمات بهتر به كارفرماي پروژه سيمان بجنورد موفق گرديد سازه پيش گرم كن كارخانه[…]

      بیشتر
1 <- 4 5 6 7 8 9