گزارش تصویری از بازدید رئیس بنیاد مستضعفان آقای مهندس فتاح از پروژه بازسازی موزه دفینه مورخ 1398/06/08

رئیس بنیاد مستضعفان ، آقای مهندس فتاح در روز جمعه  مورخ 8/06/1398 ساعت 8:30  در معیت آقایان مهندس خواجه دلوئی  معاون توسعه ساختمان بنیاد، آقای حمیدی خواه،  آقای دکتر قمبری مدیر عامل موزه های  بنیاد، آقای مهندس شکوفی رئیس موزه پول  و مدیر عامل  شرکت ملی ساختمان آقای مهندس علی اصیلی و آقای مهندس میرفخرائی مدیر پروژه  از تمام طبقات و فضاهای مجموعه موزه ها بازدید نمودند سپس در محل دفتر پروژه فیلم مراحل کار پخش شد و گزارش کلی پروژه از سوی مدیر عامل شرکت ملی ساختمان ارائه گردید.

رییس بنیاد آقای مهندس فتاح فرمودند پروژه هر چه سریعتر آغاز به کار نماید و با وجود اینکه بودجه ای برای سال 98 دیده نشده است قطعا از محل سایر درآمدها ، بودجه ای به موزه دفینه اختصاص خواهد یافت در نهایت آقای مهندس فتاح اعلام نمودند کلیه کارها از جمله شهرداری از مسیر های  قانونی پیگیری شود و موضوع انتقال حمل موزه به مجموعه ارم توجیه ندارد و باید در همین محل کار اتمام عملیات اجرائی موزه انجام و تکمیل گردد.

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری