گیت کنترل تردد  بهداشتی  و ضدعفونی

کنترل بهداشت از اهمیت بالایی برخوردار است برای حل این معضل حسب دستور مدیر عامل شرکت ملی ساختمان دستگاه گیت کنترل تردد بهداشتی و ضدعفونی خریداری شد . چنانچه شخصی قصد ورود به شرکت را داشته باشد دستگاه عمل اسپری کردن مایع ضدعفونی را در بازه های زمانی تکرار میکند
این دستگاه به مخزن مجزا برای مایع ضدعفونی مجهز است که تعویض آن به راحتی صورت می گیرد.

به منظور پیشگیری از بیماری کرونا، شرکت ملی ساختمان با دستگاه تب سنج وضعیت سلامت کارکنان را بررسی می کند. با استقرار نیروهای مجهز به ماسک و کاور در مبادی ورودی شرکت و با دستگاه‌های تب‌سنج حرارتی، دمای بدن کارکنان، مدیران و مسئولین مورد کنترل قرار می گیرد. همچنین در راستای پیشگیری از شیوع این ویروس، دستگاه‌های انگشت‌زنی حضور و غیاب غیرفعال و کارت جایگزین شد.
تمامی کارکنان با استفاده از ماسک و پوشیدن دستکش و شیلد فعالیت معمولی خود را انجام می دهند

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری