شرکت ملی ساختمان با رعایت و پایبندی به سه اصل راهبردی ذیل خود را در زمره موقعیتهای برتر و مطلوب شرکتهای پیمانکاری جهت جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصین معرفی می نماید.

* وجود فرصتهای برابر استخدام، ارتقاء و آموزش

* ایجاد بستر مناسب که به افزایش و تبادل دانش، مهارت و تخصص سرمایه های انسانی در محیط سازمانی منتهی می گردد.

* ارج نهادن به کرامات و تلاش سرمایه های انسانی و توسعه فعالیتهای مشارکتی.

 درخواست همکاری در قالب فرم های ذیل صورت پذیرد ، در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد از ارسال رزومه های شخصی خودداری فرمائید.

جهت دانلود فرم درخواست همکاری کارشناسی و مدیریتی اینجا را کلیک کنید.

جهت دانلود فرم درخواست همکاری غیر کارشناسی اینجا را کلیک کنید.

فرمهای تکمیلی را به آدرس Info@mellisakhteman.com ارسال نمایید

سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان همکاری


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی (الزامی)

نام پدر (الزامی)

تاریخ تولد (الزامی)

محل تولد

شماره شناسنامه

شماره ملی

وضعیت تاهل:
 مجرد متاهل
تعداد فرزندان:

تعداد افراد تحت تکفل:

شغل پدر:

شغل همسر:

پست الکترونیکی (الزامی):


وضعیت نظام وظیفه

وضعیت نظام وظیفه:
 پایان خدمت معافیت

نوع معافیت:


اطلاعات تماس

آدرس محل سکونت

تلفن منزل

تلفن همراه

وضعیت مسکن:
 شخصی استیجاری سایر


وضعیت تحصیلی (درصورتیکه دارای تحصیلات دانشگاهی نا پیوسته می باشید، مشخصات هر مقطع تحصیلی مشخص گردد.)


تجارب (مرتبط) کاری

دوره های آموزشی

گواهینامه : دارد ندارد
گواهینامه : دارد ندارد
گواهینامه : دارد ندارد


میزان آشنایی با زبانهای خارجی


میزان آشنایی با کامپیوتر
مهارتهای اختصاصی و دانش شغلی خود را که به واسطه تحصیلات، آموزش و تجربه کسب نموده اید به ترتیب اولویت بنویسید

1)

4)
2)

5)
3)

6)


تمایل دارید نوع همکاری شما با شرکت چگونه باشد

 تمام وقت ساعتی پروژه ای مشاوره ای


خود را به طور مشخص برای چه شغلی آماده می دانید؟
لطفا تصویر امنیتی را با دقت وارد کنید

برای استفاده از کد امنیتی شما به نصب افزونه Really Simple CAPTCHA دارید.