تقدیر کارفرمای پروژه سد سرنی از شرکت ملی ساختمان

در جلسه ای که با حضور مدیر عامل هلدینگ پایاسامان پارس آقای مهندس شاهسواری و مدیر عامل شرکت ملی ساختمان مهندس علی اصیلی در محل ساختمان مرکزی آب نیرو در مورخه۹۶/۷/۱۱ برگزار گردید آقای مهندس هنر بخش مجری پروژه از کیفیت اجرای پروژه و نیز اجرای بموقع عملیات سد سرنی تشکر و قدر دانی نمود و اظهار امیدواری کرد در سد بختیاری نیز هلدینگ با حضور شرکتهای پیمانکار تحت پوشش همکاری تنگاتنگی را با کارفرما داشته باشد.

مشخصات پروژه:

اجرای سد سرنی به مبلغ ۱٫۰۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و طی قرارداد Pc توسط شرکت آب منطقه ای هرمزگان به شرکت ملی ساختمان واگذار گردید. سد خاکی سرنی به فاصله ۲۳ کیلومتری جنوب شرقی شهر میناب با هدف تأمین ۱۹ میلیون متر مکعب آب آشامیدنی مورد نیاز مردم بندرعباس ساخته خواهد شد.
برای تامین سالانه ۱۹ میلیون متر مکعب آب آشامیدنی مورد نیاز مردم بندر عباس از طریق ساخت سد بر روی رودخانه سرنی با ظرفیت مخزن حدود ۹۰ میلیون مترمکعب، ساخت ۳۶ کیلومتر خط انتقال آب و ایجاد تاسیسات تصفیه خانه با گنجایش ۲ متر مکعب بر ثانیه در نزدیکی شهر میناب، مبلغ ۸۷ میلیون یورو از محل تسهیلات بلند مدت بانک توسعه اسلامی به پروژه مذکور اختصاص یافته است.

نوع سدخاکی با هسته رسی با ارتفاع ۵۲ متر از بستر و طول تاج ۶۴۰ متر و عرض تاج ۱۲ متر و حجم مخزن ۹۰ میلیون متر مکعب است.طول دوره ساخت این پروژه ۳ سال پیش بینی شده است و موقعیت جغرافیایی سد در شهرستان میناب واقع در استان هرمزگان می باشد.

گفتنی است کارفرمای پروژه: شرکت آب منطقه ای هرمزگان و تامین کننده مالی بانک توسعه اسلامی است و مشاور پروژه نیز شرکت مهندسین مشاور تماوان می باشد.

اقدامات انجام شده تا کنون:

همزمان با اجرای پوسته بدنه عملیات خاکریزی در قسمت هسته رسی، فیلتر های پایین دست و بالادست و اجرای زهکش عمودی ادامه دارد.

– اجرای هسته رسی ۱۲۴۷۰۰ متر مکعب با درصد پیشرفت ۵۴ %

– اجرای فیلتر بالادست ۱۸۰۰۰ متر مکعب با درصد پیشرفت ۴۲ %

– اجرای فیلتر پایین دست  ۱۹۸۰۰ متر مکعب با درصد پیشرفت ۴۴%

– اجرای زهکش پایین دست ۱۸۹۰۰ متر مکعب با درصد پیشرفت ۴۵%

سایر فعالیت های مربوط به عملیات خاکی

* معدن پوسته:

ادامه خاکبرداری و ایجاد دپو، بارگیری و حمـل مصالح رودخانه ای به بدنه سد

*معدن رس سرمست:

ادامه بارگیری و حمل از معدن رس سرمست به دپوی پایین دست بدنه

*رس – دپوی رس:

عملیات آماده سازی و میکس رس در دپوی پایین دست بدنه  بارگیری و حمل از دپو به هسته رسی

*ادامه عملیات بتن ریزی در قسمت های مختلف سرریز  ادامه فعالیت در اوجی، دیوار های برگشتی شوت و دیوار های اطراف شوت در مجموع ۱۴۰۰۰ متر مکعب بتن ریزی شده که پیشرفت آن حدود ۴۷ درصد می باشد.

*عملیات بتن ریزی

*گالری ها:

ادامه عملیات آرماتوربندی، قالببندی و بتن ریزی گالری جناح چپ مجموعاً ۱۳۱۰ متر مکعب و درصد پیشرفت ۷۰ درصد

*سرریز

ادامه عملیات بتن ریزی در قسمت های مختلف سرریز – ادامه فعالیت در اوجی، دیوار های برگشتی شوت و دیوار های اطراف شوت در مجموع ۱۴۰۰۰ متر مکعب بتن ریزی شده که پیشرفت آن حدود ۴۷ درصد می باشد.

*برج آبگیر

ادامه عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی برج آبگیر با بتن ریزی حدود ۵۳۰ متر مکعب مجموع با پیشرفت حدود ۴۰ درصد

*حفاری و تزریق پرده آببند:

ادامه عملیات حفاری و تزریق پرده آببند با درصد پیشرفت کل ۷۲%

*حفاری و تزریق تحکیمی:

ادامه عملیات حفاری و تزریق تحکیمی بستر رس از داخل گالری با درصد پیشرفت ۸۱ %

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری