“مدیریت پروژه ها و شرکت های ساختمانی” راهنمای سیاست ها و رویه های عملیات ساخت

کتاب “مدیریت پروژه ها و شرکت های ساختمانی ” توسط یک پیمانکار کارکشته ساختمانی نوشته شده و توسط انتـــشارات مک گراهیل ( Mc Grahill ) چاپ شده است. با مطالعه این کتاب و پیاده سازی آن در پروژه یا شرکت، درخـــواهید یافت که تا چه حد سیاستها، رویه ها و فرآیندهای عملیات ساخت برای شما روشن و عملیات اجرایی شما روان خواهد شد. همچنین خواهید دید که چگونه می توانید با استفاده از ابزارهای مدیریتی، خط مشی ها و سیاستهای اجرایی، در زمان، انرژی و هزینه صرفه جویی کنید. بعلاوه می توانید از سوء استفاده ها، نابسامانی ها، خسارات و سوء تفاهم ها، اشتباهات ساده، احتمال شکست ها و… جلوگیری کرده و یا دست کم آنها را به حداقل برسانید.

شرکت ملی ساختمان با اتکا به تجربه فنی خود در اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و به قصد خدمت به جامعه مهندسی کشور و با توجه به اینکه “توجه به اجتماع” را جزء ارکان مأموریت خود می داند این کتاب را که حـاوی مطالب ارزنده و مفیدی برای پروژه های عمرانی است، انتخاب کرده تا با ترجمه و چاپ آن سهم بیشتری در بهره وری بهینه از منابع موجود و در جهت منافع ملی داشته باشد.

این کتاب مشتمل بر هفت فصل تحت عناوین زیر می باشد:

این کتاب مشتمل بر هفت فصل تحت عناوین زیر می باشد:

۱٫ تشکیلات شرکت و برنامه تضمین کیفیت

۲٫ اداره شرکت و پروژه

۳٫ پیمانهای عمومی

۴٫ مهندسی پروژه

۵٫ مدیریت کارگاهی

۶٫ ایمنی و کنترل خسارات

۷٫ جداول زمان بندی پیشرفت کار و تحلیل و جوه

که کلیه فصول با ساختاری تقریباً مستقل شکل گرفته است و می تواند به عنوان یک دفترچه راهنما در هر واحد سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین یک لوح فشرده شامل فرم های قابل کپی ، نامه های آماده ( به کارفرما و پیمانکاران دست دوم ) و چک لیست های مفید مورد نیاز در پروژه، همراه کتاب خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری