مراسم معارفه آقای مهندس مجیدی بعنوان ریاست هیئت مدیره شرکت ملی ساختمان وتودیع آقای مهندس برزگری با حضور مدیر عامل هلدینگ پایاسامان پارس  آقای مهندس شاهسواری ، مدیر عامل شرکت ملی ساختمان و اعضاءهیئت مدیره شرکت روز سه شنبه مورخ۹/۸/۹۶  برگزار شد.

در این جلسه آقای مهندس شاهسواری عنوان نمودند:   شرکت ملی ساختمان در طی سالهای گذشته رشد خوبی داشته بگونه ای که در سال گذشته رکورد درآمد را در بین شرکتهای هلدینگ با حدود ۳۰۹ میلیارد تومان در آمد شکسته است، قراردادهای خوبی منعقد نموده و در اجرای پروژه ها موفق ظاهر شده است و بسوی تکنولوژیهای نوین از جمله رویه بتنی آزاد راه تهران شمال منطقه یک با فینیشر بتن روی آورده است و آقای مهندس برزگری با حضور مستمر خود در جلسات هیئت مدیره و مذاکره با مراجع ذیصلاح ، کمکهای شایان توجهی به شرکت نموده اند.

در ادامه مدیرعامل شرکت ملی ساختمان آقای مهندس اصیلی ضمن تشکر و تقدیر از آقای مهندس برزگری عنوان نمودند: از یمن وجود ایشان و برخورداری از راهنمائیها و رهنمودهای وی توانستیم مراحل رشد و تعالی شرکت را سرعت بخشیم.

آقای مهندس برزگری  اظهار داشتند: روحیه همکاری مدیر عامل و هیئت مدیره در شرکت ملی ساختمان زبانزد بوده و فکر و ذکر همگی کار و تلاش دلسوزانه آنهم بصورت شبانه روزی بوده و این امر موجبات ترقی و پیشرفت شرکت را بهمراه داشته است و پیگیری امور در تمامی بخشها اعم از مدیریت ، مالی ، فنی و اجرایی تا پاسی از شب ادامه داشته و بدون حاشیه و درکمال راحتی و با متانت فعالیت داشته اند .کار از بنیاد است و ما بردارهایی هستیم که برآیند آنها عملکرد مناسب برای بنیاد می باشد.

در شرکت ملی ساختمان بگونه ای کار شده که در کشور از آن بعنوان شرکتی توانمند، پایدار و ماندگار و در پروژه های بنیادی همچون فولاد بندر عباس و اروند به نیکی یاد می کنند.

در خاتمه ایشان برای شرکت آرزوی موفقیت و بهروزی نمودند .

آقای مهندس مجیدی ضمن تشکر از حسن ظن آقای مهندس شاهسواری بیان نمودند:  انشاءالله بتوانند در محل جدید منشاء اثر  باشند.

ایشان توصیه نمودند بجهت بالابردن بهره وری  و راندمان کاری سعی شود بجای وقت مزدی فعالیتها بصوت کارمزدی انجام شود و در پروژه هایی ورود پیداکنیم که در اولویت اعتبار است همچون پروژه های آبهای مرزی ، ریلی  و از شرکت در مناقصات پروژه هایی که فاقد اعتبار است پرهیز شود. در ادامه عنوان نمودند: درپروژ ه هایی فعالیت نمائیم که پشتیبانی و حمایت مادی و نیز معنوی بهمراه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری