بازدید ریاست بنیاد مستضعفان از سد سرنی شرکت ملی ساختمان
۲۱ 0

 اخبار

رئیس بنیاد مستضعفان به همراه استاندار هرمزگان[…]

أكثر
تقدیر کارفرمای پروژه سد سرنی از شرکت ملی ساختمان
۲۹ 0

 اخبار

در جلسه ای که با حضور مدیر عامل هلدینگ پایاسامان[…]

أكثر
1 2 3 4 5 6 -> 12