مطار الامام الخمینی ( قدس سره ) الدولی

یبعد ۳۵ کیلومترا من جنوب طهران العاصمه ویقع علی[…]

محطه النقل الدولیه لمطار آیه الله جمی فی آبادان

یشتمل علی اعمال فک و تجزئه القطع واعداد ونقل[…]

محطه النقل الجدیده لمطار کیش الدولی

محطه النقل الجدیده لمطار کیش الدولیمحطه النقل[…]

المدرج الجنوبی

المدرج الجنوبی تم التخطیط لانشاء مطار الامام[…]

محطه سلام للنقل بمطار الامام الخمینی (قدس سره) ( محطه النقل )

محطه سلام للنقل بمطار الامام الخمینی (قدس سره)[…]

قاعده المأوى الخامسه الامیدیه

قاعده مخالفه عنیفه بمشارکه شرکه میکانیکیه عامه[…]

فرودگاه نوشهر

فرودگاه نوشهر در سال ۱۳۳۲ بصورت یک باند خاکی[…]