پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مساحت 150[…]

پایگاه پنجم شکاری امیدیه

پایگاه پنجم شکاری با مشارکت شرکت جنرال مکانیک[…]

فرودگاه نوشهر

فرودگاه نوشهر در سال ۱۳۳۲ بصورت یک باند خاکی[…]