پروژه سدبتني دوقوسي شیروان

در راستای اجرای سیاست های وزارت نیروی دولت جمهوری[…]

پروژه سد وشبکه آبیاری گلابر

پروژه سد مخزنی و شبکه آبیاری گلابر در روستای[…]

پروژه تونل انحراف آب سد سیاه بیشه

ساختگاه سد ها و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد سیاه[…]

پروژه تونل انحراف سد ماملو

سد خاکی ماملو در فاصفه 45 کیلومتری شمال شرق شهر[…]

پروژه سدونیروگاه ملاصدرا

این پروژه توسط شرکت ملی ساختمان با همکاری یک[…]

پروژه سد تهم

عنوان قرارداد: احداث سد خاکی تهم، تونل انحراف[…]