پروژه مصلی امام خمینی(ره)

ابلاغ طرح و ساخت جبهه شمالی و تکمیل رواقین شرقی[…]

طرح وتوسعه کارخانه سیمان هگمتان

طرح توسعه کارخانه سیمان هگمتان واقع در استان[…]

پروژه تکمیل و ساخت بیمارستان آبادان

کسب بازار کار جدید برای شرکت ملی ساختمان با برنده[…]

پروژه شهرک بین المللی دبی

فازهای 2 و 3 پروژه شهر بين المللي دوبی با مساحت[…]

پروژه ساختمان‌های غیرصنعتی پالایشگاه گاز بیدبلند 2

بید بلند – 2 ساخت ابنیه و محوطه بخش غیرصنعتی[…]

1 2 3