پروژه مصلی امام خمینی(ره)

ابلاغ طرح و ساخت جبهه شمالی و تکمیل رواقین شرقی[…]

طرح وتوسعه کارخانه سیمان هگمتان

طرح توسعه کارخانه سیمان هگمتان واقع در استان[…]

پروژه تکمیل و ساخت بیمارستان آبادان

کسب بازار کار جدید برای شرکت ملی ساختمان با برنده[…]

پروژه شهرک بین المللی دبی

فازهای ۲ و ۳ پروژه شهر بین المللی دوبی با مساحت[…]

پروژه ساختمان‌های غیرصنعتی پالایشگاه گاز بیدبلند ۲

بید بلند – ۲ ساخت ابنیه و محوطه بخش غیرصنعتی[…]

1 2 3