پروژه طرح توسعه سیمان ایلام

شركت ملي ساختمان در سال 1369 كارهاي ابنيه خط توليد[…]

پروژه برجهای مسکونی پونک قزوین

پروژه برجهای مسکونی پونک مشتمل بر 7 برج 16 و 17و[…]

پروژه طرح توسعه سیمان بجنورد

با توجه به نياز كشور به افزايش توليد سيمان و تمايل[…]

1 2 3