پروژه طرح توسعه سیمان ایلام

شرکت ملی ساختمان در سال ۱۳۶۹ کارهای ابنیه خط[…]

پروژه برجهای مسکونی پونک قزوین

پروژه برجهای مسکونی پونک مشتمل بر ۷ برج ۱۶ و ۱۷و[…]

پروژه طرح توسعه سیمان بجنورد

با توجه به نیاز کشور به افزایش تولید سیمان و تمایل[…]

1 2 3