ایستگاه مترو شهدا(M4)

موضوع پیمان : عملیات اجرائی ایستگاه میدان شهدا[…]

پروژه ایستگاههای  متروی تبریز(خط۱)-EPC

موضوع پیمان : عملیات اجرایی پروژه طراحی و ساخت[…]

پروژه ایستگاه متروسبلانs2

کارفرما: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه اهداف[…]