کارخانه فولاد جهان آرا اروند

اجرای عملیات ساختمانی، سیویل و ابنیه پروژه فولاد[…]