آب شیرین کن RO II

طراحی و اجرای عملیات ساختمانی، سیویل، ابنیه[…]

پروژه تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی فولاد کاوه جنوب کیش sks

این ناحیه به منظور تهیه آب آشامیدنی و آب مورد[…]