پروژه آزادراه ازنا-شازند

کلیه عملیات راهسازی اعم ازعملیات مربوط به زیر سازی و روسازی قطعه ۱ راه اصلی ازنا -فاقان -شازند بطول در حدود ۳۱ کیلومتر و عرض کلی ۱۱ متر  طبق نقشه ها و مشخصات مصوب به شرکت ملی ساختمان واگذار شده است.