پروژه ایستگاههای  متروی تبریز(خط1)-EPC
پروژه ایستگاههای متروی تبریز(خط1)-EPC

موضوع پيمان : عملیات اجرایی پروژه طراحي و ساخت ايستگاه‌هاي هشت‌گانه خط يك قطار شهري تبريز
ایستگاه های خط یک قطار شهری تبریز و تونل قطعه 6 به 7 / خط يک مترو کلان شهر تبريز به طول 2/ 17
کيلومتر با 18 ايستگاه از ميدان ائل گلي تا کوي لاله، توان جابجايي سالانه يکصد ميليون نفر را خواهد داشت به گونه اي
که در هر دو دقيقه يک قطار با هزار مسافر حرکت خواهد کرد که تاثير به سزايي در کاهش ترافيک درون شهري وکاهش
آلایند ههای صنعتی خواهد داشت. قرارداد شركت ملي ساختمان بصورت EPC و با مشاركت شركت مهندسين مشاور
در خصوص احداث تعدادی از ایستگاه ها و 300 متر تونل می باشد. ايستگاهها شامل: ) ایستگاه شهید بهشتی- ایستگاه
10 ،ایستگاه قونقا- ایستگاه 13 و ایستگاه لاله -ایستگاه 15 ، و تونل قطعه 6 به 7 م يباشد. روش اجراي كليه ايستگاه
ها به صورت جزير هايي بوده و تنها ايستگاه شماره 13 به صورت ساحلي يا سكو دو طرفه اجرا م يگرددمحل اجرای پروژه
استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز می باشد

کارفرما/ سازمان قطار شهری تبریز TURO مشاور :مهندسین مشاور عرصه
Client/ Tabriz Urban Railway Organization TURO.
Consultant/ Arseh Consulting Engineers.