پروژه ایستگاه متروسبلانs2
پروژه ایستگاه متروسبلانs2

کارفرما: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

اهداف پروژه:

  • احداث ایستگاه برای خط ۲ متروی تهران (قطعه M2-X2) واقع در تقاطع نظام آباد
  • احداث ایستگاه ۴ طبقه با مساحت ۱۱.۰۰۰ متر مربع شامل هسته مرکزی، بخش های شمالی و جنوبی، اتاق رکتیفایر و راههای دسترسی (۲ طبقه به عنوان فضای تجاری در نظر گرفته شده است)

مترو سبلان02