پروژه ایستگاه متروسبلانs2
پروژه ایستگاه متروسبلانs2

کارفرما: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

اهداف پروژه:

  • احداث ایستگاه برای خط 2 متروی تهران (قطعه M2-X2) واقع در تقاطع نظام آباد
  • احداث ایستگاه 4 طبقه با مساحت 11.000 متر مربع شامل هسته مرکزی، بخش های شمالی و جنوبی، اتاق رکتیفایر و راههای دسترسی (2 طبقه به عنوان فضای تجاری در نظر گرفته شده است)

مترو سبلان02