پروژه تونل انحراف آب سد سیاه بیشه
پروژه تونل انحراف آب سد سیاه بیشه

ساختگاه سد ها و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد سیاه بیشه در 125 کیلومتری شمال تهران و در 12 کیلومتری شمال تونل کندوان در استان مازندران و در مسیر رودخانه چالوس قرار گرفته است.
محل ساختگاه در نزدیکی روستای سیاه بیشه بوده و لذا طرح به همین نام خوانده می شود.