پروژه تونل انحراف سد ماملو
پروژه تونل انحراف سد ماملو

سد خاکی ماملو در فاصفه ۴۵ کیلومتری شمال شرق شهر تهران در ۲/۵ کیلومتری رودخان های دماوند و جاجرود و برروی رودخانه جاجرود احداث شده است

هدف از اجرای طرح سد ماملو ضمن تامین تخشی از آب شرب شهر تهان ، تامین حقابه دشت ورامین و نیازهای آبی اراضی کشاورزی پایین دست به وس ت۷۰.۰۰۰ هکتار و کنترل سیلاب عبودری از سد لتیان و تولید برق آبی ۲*۴۰۰ کیلووات که تولید سالانه آن بالغ بر ۳۰ میلون کیلووات ساعت خواهد بود می باشد .

هدف از احداث سیستم انحراف ، منحرف کردن آب رودخانه در زمان احداث سد و استفاده ان بعنوان تخلیه کننده تحتانی در زمان بهره برداری با ماکزیمم ظرفیت ۵۶۰ متر مکعب در ثانیه می باشد.

سیستم آبگیری شامل شافت آبگیر ، تونلهای آبگیر و تونلهای آبیاری نیز جهت آبگیری در ترازهای مختلف و انتفال آن به پایین دست احداث گردیده است.

ارتفاع سد ۹۰ متر طول تاج: ۸۳۰ مترو  تراز تاج در رقوم ۱۳۰۸ واقع شده است