پروژه تونل انحراف سد ماملو
پروژه تونل انحراف سد ماملو

سد خاکی ماملو در فاصفه 45 کیلومتری شمال شرق شهر تهران در 2/5 کیلومتری رودخان های دماوند و جاجرود و برروی رودخانه جاجرود احداث شده است

هدف از اجرای طرح سد ماملو ضمن تامین تخشی از آب شرب شهر تهان ، تامین حقابه دشت ورامین و نیازهای آبی اراضی کشاورزی پایین دست به وس ت70.000 هکتار و کنترل سیلاب عبودری از سد لتیان و تولید برق آبی 2*400 کیلووات که تولید سالانه آن بالغ بر 30 میلون کیلووات ساعت خواهد بود می باشد .

هدف از احداث سیستم انحراف ، منحرف کردن آب رودخانه در زمان احداث سد و استفاده ان بعنوان تخلیه کننده تحتانی در زمان بهره برداری با ماکزیمم ظرفیت 560 متر مکعب در ثانیه می باشد.

سیستم آبگیری شامل شافت آبگیر ، تونلهای آبگیر و تونلهای آبیاری نیز جهت آبگیری در ترازهای مختلف و انتفال آن به پایین دست احداث گردیده است.

ارتفاع سد 90 متر طول تاج: 830 مترو  تراز تاج در رقوم 1308 واقع شده است