پروژه تکمیل و ساخت بیمارستان آبادان
پروژه تکمیل و ساخت بیمارستان آبادان

این شرکت همچنین در سوابق کاری خود ساخت بیمارستان تهران کلینیک در سال ۱۳۴۵، ساخت دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۵۲ و ساخت اولین مرکز تخصصی انستیتو توانبخشی ایران در سال ۱۳۵۶ را دارا می باشد که پس از گذشت حدود ۴۰ سال دوباره توانست با دانش فنی و توان اجرایی خود به زمینه کاری راه یابد.
لازم به ذکر است با توجه به پروژه هایی نظیر فرودگاه آبادان، کارخانه فولاد اروند و کارخانه فولاد جهان آرا و نزدیکی چند پروژه در منطقه، این امکان را برای شرکت فراهم آورده تا با هزینه کمتر ، تمرکز و دقت بیشتر و سرعت بالاتر و با تکیه بر دانش فنی و کمک ایزد منان بار دیگر برگ زرینی بر افتخارات خود بیافزاید.
گفتنی است کارفرمای این پروژه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و مشاور این طرح تینا فرآیند معرفی شده است.
این بیمارستان ۶۴ تختخوابی با ۲۸٫۳۴۷ متر مربع زیر بنا در ۴ طبقه می تواند دروازه ای برای ورود شرکت ملی ساختمان به مناقصات و پروژه های بزرگتر سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت باشد.