پروژه آزادراه تهران شمال
پروژه آزادراه تهران شمال

آزادراه تهران – شمال
با احداث آزاد راه تهران–شمال مسير200 كيلومتري حاضـر به 121 كيلومتر كاهـش می یابد اين آزاد راه از 4 قطعه اصلي تشكيل شده است.
قطعه اول :

شركت ملي ساختمان در قطعه اول آزاد راه، تونل پايلوت تالون را به طول تقريبي 5 كيلومتر و اينترچنج اتوبان همت به آزادراه تهران شمال را احداث نموده است.
قطعه چهار:
از کیلومتر 600+6 الی 109+27 با احتساب رمپ و لوپ تقاطع های غیر همسطح به طول 23 کیلومتر به صورت دو باند دو خطه شامل 4 دهانه پل بزرگ،6 زیر گذر، آبرو، کانیو، کانال هدایت سیلاب زیر سازی و روسازی و آسفالت، شبکه روشنائی، تثبیت ترانشه، نیلینگ، گاردریل، خط کشی توسط شرکت ملی ساختمان به اجرا درآمده است.
تثبیت ترانشه و روسازی قطعات24.23.22.21 الف و 24 ب و رمپ لوپ های مربوطه آزاد راه تهران شمال شامل عملیات خاکبرداری، خاکریزی، راک فیلد و ساب گرید، ساب بیس، بیس، قشرهای آسفالت بیندر و توپکا و همچنین عملیات اجرایی شبکه های روشنائی و مخابرات در سرتا سر مسیرمذکور و تثبیت جداره ترانشه ها و عملیات جانبی و ساختمان پل تقاطع غیر همسطح سراهی دشت نظیر و بر روی رودخانه چالوس.
پل اینترچنج
تسهیل و ایمن سازی عبور و مرور ونظم ترافیکی در محدوده تقاطع بزرگراه شهید همت و آزادراه تهران شمال