پروژه آزادراه تهران شمال
پروژه آزادراه تهران شمال

آزادراه تهران – شمال
با احداث آزاد راه تهران–شمال مسیر۲۰۰ کیلومتری حاضـر به ۱۲۱ کیلومتر کاهـش می یابد این آزاد راه از ۴ قطعه اصلی تشکیل شده است.
قطعه اول :

شرکت ملی ساختمان در قطعه اول آزاد راه، تونل پایلوت تالون را به طول تقریبی ۵ کیلومتر و اینترچنج اتوبان همت به آزادراه تهران شمال را احداث نموده است.
قطعه چهار:
از کیلومتر ۶۰۰+۶ الی ۱۰۹+۲۷ با احتساب رمپ و لوپ تقاطع های غیر همسطح به طول ۲۳ کیلومتر به صورت دو باند دو خطه شامل ۴ دهانه پل بزرگ،۶ زیر گذر، آبرو، کانیو، کانال هدایت سیلاب زیر سازی و روسازی و آسفالت، شبکه روشنائی، تثبیت ترانشه، نیلینگ، گاردریل، خط کشی توسط شرکت ملی ساختمان به اجرا درآمده است.
تثبیت ترانشه و روسازی قطعات۲۴.۲۳.۲۲.۲۱ الف و ۲۴ ب و رمپ لوپ های مربوطه آزاد راه تهران شمال شامل عملیات خاکبرداری، خاکریزی، راک فیلد و ساب گرید، ساب بیس، بیس، قشرهای آسفالت بیندر و توپکا و همچنین عملیات اجرایی شبکه های روشنائی و مخابرات در سرتا سر مسیرمذکور و تثبیت جداره ترانشه ها و عملیات جانبی و ساختمان پل تقاطع غیر همسطح سراهی دشت نظیر و بر روی رودخانه چالوس.
پل اینترچنج
تسهیل و ایمن سازی عبور و مرور ونظم ترافیکی در محدوده تقاطع بزرگراه شهید همت و آزادراه تهران شمال