ساختمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
ساختمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

شرکت ملی ساختمان طی سه قرارداد ساختمان های استودیوها و اطاقهای فنی، انبار تجهیزات الکترونیکی و مرکز همایش ها را برای صدا و سیمای ایران در قبل و بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی احداث نموده است.

حدود ۱۰۰.۰۰۰ مترمربع زیر بنا در قالب قراردادهای مذکور برای صدا و سیما در قبل و بعد از انقلاب اسلامی توسط شرکت ملی ساختمان با بهترین کیفیت احداث شده و کلیه کارهای الکتریکی و مکانیکی و نصب تجهیزات نیز توسط این شرکت و شرکت های همکار انجام گرفته است. اولین قراردادی که فی مابین شرکت ملی ساختمان و سازمان صدا و سیمای ملی ایران در سال ۱۳۴۷ منعقد گردید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کارفرما: سازمان صدا و سیما

هدف قرارداد:

اجرای کارهای ساختمانی قسمت اداری – کارهای ساختمانی قسمت لابراتورها و بقیه قسمتها – محوطه سازی – کارهای مختلف مانند نصب عایق های ویژه صوتی، حرارتی، نصب آنتن های فرستنده صوتی و تصویری

صدا و سیما02