پروژه سدونیروگاه ملاصدرا
پروژه سدونیروگاه ملاصدرا

این پروژه توسط شرکت ملی ساختمان با همکاری یک شرکت چینی به شکل EPC با تامین منابع مالی در استان فارس، روستای سورمق، تنگه براق و بر روی رودخانه کر ساخته شده است.

کارفرما: شرکت آب منطقه ای فارس

اهداف پروژه:

  • تولید 100 مگاوات برق
  • تامین آب کشاورزی
  • کنترل سیلاب های فصلی
  • افزایش کارایی سد مخزنی درودزن
  • ایجاد اشتغال

ملاصدرا02