پروژه سد عمارت و تاسيسات وابسته
پروژه سد عمارت و تاسيسات وابسته

23135موضوع پيمان : احداث سد عمارت و تأسيسات وابسته

هدف از طرح: مهار آب رودخانه‌ي دره‌رود و بهره‌گيري از منابع خاك دشت مغان با انگيزه توسعه و بهبود كشاورزي و افزايش سطح درآمد و رفاه عمومي

محل اجرا: محل اجراي پروژه در استان اردبیل و در فاصله 170 کیلومتری فرودگاه اردبیل و 100 کیلومتری پارس آباد مغان، 80 کیلومتری شهرستان گرمی، 100کیلومتری مشکین شهر و90 کیلومتری شهرستان اهر در منطقه‌ای به نام مرادلو و قره آغاج و در نزدیکی روستای عمارت واقع شده است

زمان شروع :1389/10/01

زمان خاتمه : 1393/10/01

مبلغ اوليه پيمان :839300