پروژه سد وشبکه آبیاری گلابر
پروژه سد وشبکه آبیاری گلابر

پروژه سد مخزنی و شبکه آبیاری گلابر در روستای گلابر اولیا و 55 کیلومتری شهر زنجان واقع شده است. ظرفیت : 110 میلیون متر مکعب

کارفرما: شرکت آب منطقه ای زنجان

اهداف پروژه:

  • تامین آب کشاورزی اراضی دشت زنجان
  • کنترل سیلاب های فصلی
  • توسعه کشاورزی
  • ایجاد اشتغال

گلابر02