پروژه  سد مخزنی گرین نهاوند
پروژه سد مخزنی گرین نهاوند

موضوع پیمان : پروژه احداث سد مخزنی گرین نهاوند

هدف از طرح: • تامین آب شرب شهر نهاوند و روستاهای تابعه • تأمین آب کشاورزی حقابه بر‌های موجود شهرستان نهاوند و روستا‌های اطراف • تامین آب مورد نیاز توسعه کشاورزی • تأمین نیازهای زیست محیطی • افزایش تولید انرژی برقابی نیروگاه گاماسیاب به میزان ۳۵گیگاوات ساعت در سال

محل اجرا: ۲۱کیلومتری شهرستان نهاوند در استان همدان

زمان شروع :۱۳۸۹/۱۰/۲۱