پروژه فرودگاه امام (ره) – باند جنوبی فرودگاه
پروژه فرودگاه امام (ره) – باند جنوبی فرودگاه

باند جنوبی/ احداث فرودگاه بين المللي امام خميني(ره)كه به عنوان دروازه اي بين المللي جهت ترانزيت مسافر و كالا در عرصه خاورميانه و جهاني مطرح مي باشد، در چهار مرحله متوالي برنامه ريزي گرديد و پس از بهره برداري از فاز 1 عمليات اجرايي فاز2 آن نيز با ابلاغ قرارداد احداث باند جنوبي فرودگاه به شركت ملي ساختمان آغاز گرديد.
مشخصات کلی طرح :
شروع پیمان : خرداد 1388
احداث باند اصلی به طول 4200 متر و عرض 70 متر
دو تاکسیوی موازی به طول 4200 متر و عرض 60 متر
اپروچ شرقی و غربی به طول حدود 370 متر و عرض 260 متر
عملیات خاکبرداری 11.256.825 متر مکعب
خاکریزی 5.359.85 متر مکعب
اجرای زیر اساس 617.070 متر مکعب، اساس443.758 متر مکعب، آسفالت بیندر 486.000 و توپکا 121.558 متر مکعب
کانال های هدایت آبهای سطحی، احداث گریدینگ ها
اجرای منهولها و داکت بانک های سیستم روشنایی باند
اجرای پانلهای بتنی دو سر باند و سایر عملیات تکمیل

کارفرما/ مجری طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مشاور/ مهندسین مشاور ایمن راه