پروژه فرودگاه امام (ره) – باند جنوبی فرودگاه
پروژه فرودگاه امام (ره) – باند جنوبی فرودگاه

باند جنوبی/ احداث فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)که به عنوان دروازه ای بین المللی جهت ترانزیت مسافر و کالا در عرصه خاورمیانه و جهانی مطرح می باشد، در چهار مرحله متوالی برنامه ریزی گردید و پس از بهره برداری از فاز ۱ عملیات اجرایی فاز۲ آن نیز با ابلاغ قرارداد احداث باند جنوبی فرودگاه به شرکت ملی ساختمان آغاز گردید.
مشخصات کلی طرح :
شروع پیمان : خرداد ۱۳۸۸
احداث باند اصلی به طول ۴۲۰۰ متر و عرض ۷۰ متر
دو تاکسیوی موازی به طول ۴۲۰۰ متر و عرض ۶۰ متر
اپروچ شرقی و غربی به طول حدود ۳۷۰ متر و عرض ۲۶۰ متر
عملیات خاکبرداری ۱۱.۲۵۶.۸۲۵ متر مکعب
خاکریزی ۵.۳۵۹.۸۵ متر مکعب
اجرای زیر اساس ۶۱۷.۰۷۰ متر مکعب، اساس۴۴۳.۷۵۸ متر مکعب، آسفالت بیندر ۴۸۶.۰۰۰ و توپکا ۱۲۱.۵۵۸ متر مکعب
کانال های هدایت آبهای سطحی، احداث گریدینگ ها
اجرای منهولها و داکت بانک های سیستم روشنایی باند
اجرای پانلهای بتنی دو سر باند و سایر عملیات تکمیل

کارفرما/ مجری طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مشاور/ مهندسین مشاور ایمن راه