پروژه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش
پروژه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

ترمینال جدید بین المللی فرودگاه کیش/ به ظرفيت جابه جايي بالغ بر 5 ميليون مسافر در
سال 1404 به همراه 6 پل تلسکوپی دسترسي به هواپيما ) Air Bridge ( جهت افزايش يكفيت
سروي سدهي و ارائه خدمات مطابق با استانداردهاي بي نالمللي.شامل احداث ترمینال جدید بین المللی
و داخلی فرودگاه جزیره کیش و نیز ساختمان موتورخانه با تجهیزات کامل و احداث تونل تاسیساتی
حدفاصل موتورخانه و ترمینال و محوطه سازی و سایر عملیات تکمیلی به منظور بهره برداری از ترمینال
می باشد.
مجموعه ترمینال مجهز به 13 دستگاه پله برقی، 12 دستگاه آسانسور و 6 دستگاه پل تلسکوپی می
باشد.
نوع سقف یکپارچه آلومینیومی ایستادرز می باشد.
نما کرتن وال آلومینیوم با شیشه 3 جداره Sunenergy می باشد.
ترمینال جدید در زمینی به مساحت 90000 مترمربع و با مساحت زیربنای تقریبی 42180 مترمربع در
4 تراز و چهار طبقه در نظر گرفته شده است که از این حیث رتبه سوم در کشور را داراست.
•طبقه همكف با حدود 20.200 متر مربع زيربنا با کاربری فضاهای عمومی/گمرک های ورودی
وخروجی و….
•طبقه اول با حدود 4941 مترمربع به عنوان كريدور و فضاهاي جانبي مسافرين ورودي از پل
مسافري هواپيما و پله ها و آسانسور ارتباطي به سالن هاي تحويل بار مسافران ورودي
•طبقه دوم با حدود 12.335 مترمربع زيربنا به عنوان فضاهای کنترل گذرنامه /خروجی و بازرسی
امنیتی
•طبقه سوم با حدود 3310 متر مربع زيربنا بعنوان رستوران وکافه تریا
•ساختمان موتورخانه ترمینال مسافری نیز دارای مساحتی حدود 1680 متر مربع در فاصله 300
متری غرب ترمینال و نیز تونل تاسیساتی آدم رو با طول 750 متر
•مساحت پلهای ارتباطی ) 6 عدد( 1032 متر مربع