فرودگاه نوشهر
فرودگاه نوشهر

فرودگاه نوشهر در سال ۱۳۳۲ بصورت یک باند خاکی ساخته شده و در سال ۱۳۶۲ ترمینال جدید در آن افتتاح شد.

مساحت این فرودگاه ۵۸ هکتار بوده و با باندی به طول دو هزار و ۱۵۰ متر قابلیت پذیرش هواپیماهای متوسط پیکر را داراست.

این فرودگاه دارای جایگاه سوخت، سالن همایش و مجتمع رفاهی کارکنان شرکت فرودگاه های کشور می باشد.

در حال حاضر فرودگاه نوشهر  پروازهای هفتگی به  شیراز، مشهد و اهواز  را داراست