پروژه بازسازی موزه دفینه

طرح، بازسازی و نوسازی موزه دفینه
این پروژه در قالب قرارداد ( EPC ) شامل: عملیات طراحی، خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، اجرا و بهسازی کامل ساختمان اصلی و نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزات، طراحی و اجرای معماری و مبلمان داخلی است.
کارفرما / مؤسسه فرهنگی موزه ها
مشاور/ مهندسين مشاور بنیاد سازه