پروژه تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی فولاد کاوه جنوب کیش sks
پروژه تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی فولاد کاوه جنوب کیش sks

این ناحیه به منظور تهیه آب آشامیدنی و آب مورد نیاز کارخانه طراحی گردیده است و از نواحی فعال بوده که مشتمل بر سه قسمت مجزا می باشد.

  • تصفیه خانه صنعتی
  • تصفیه خانه بهداشتی
  • پیش تصفیه :