پروژه پل نخبگان
پروژه پل نخبگان

پروژه نخبگان/:
احداث تقاطع غیر همسطح کمربندی شرق ملاصدرا اتصال به اتوبان زنجان – تهران و تقاطع غیر همسطح باغستان و سه دهنه پل روی کانال آب طالقانی قزوین
هدف از اجرای پروژه : سهولت در دسترسی به منطقه توریستی و گردشگری باراجین و ،سهولت تردد در ورودی های مسیرهای اتوبان قزوین – کلاچای
پروژه مشتمل بر سازه های ۲ پل روی رودخانه باراجین، احداث مسیر زیر گذر شمال – جنوب جاده و ۲ پل همسطح با بلوار نخبگان ، اصلاح طرح هندسی میدان نخبگان ، ورودی و خروجی های اتوبان قزوین – زنجان در انتهای بلوار نخبگان
باغستان : تقاطع غیر همسطح باغستان در شرق و جنوب شرقی قزوین واقع شده و دسترسی به جنوب قزوین را تسهیل می کند وحرکت و کاهش تاخیرات را بدنبال خواهد داشت.
تاریخ شروع پیمان : ۹۱/۱۲/۵
مدت پیمان :۱۸ ماه
خاکبرداری:۱۴۴۰۰۰ متر مکعب
خاکریزی :۸۰۰۰۰ متر مکعب
بتن ریزی :۱۶۷۷۶ متر مکعب
قالب بندی :۲۸۰۰۰ متر مکعب
آهن آلات: ۷۶ تن ( دو دهنه پل )
میلگرد : ۲۳۵۰ تن
کارفرما: شهرداری قزوین
مشاور : مهندسین مشاور هگزا