پروژه کارخانه فولاد کاوه اروند
پروژه کارخانه فولاد کاوه اروند

پروژه عملیات ساختمانی و سیویل کارخانه نورد ۶۰۰ هزار تنی فولاد کاوه اروند
اجرای این طرح در زمینی به مساحت حدودی ۱۰ هکتار در منطقه ویژه آزاد اروند )استان خوزستان( می باشد. کارهای اصلی عبارتند از اجرای کلیه عملیات سیویل از قبیل خاکبرداری خاکریزی، حفاری، ساخت شمع، شمع کوبی، اجرای سازه های کارهای فلزی و بتنی و سایر عملیات مرتبط.
نوع طرح : غیر عمرانی PC

اهداف پروژه:
•احداث خط نورد میلگرد، به ظرفیت تولید ۶۰۰ هزار تن مقاطع طولی سبک در سال )شامل میلگرد و مفتول(، در مجتمع فولاد کاوه اروند واقع در منطقه ویژه اروند خرمشهر
کارفرما/شرکت فولاد کاوه اروند
مشاور/ مهندسین مشاور سامیک