پروژه کارخانه فولاد کاوه اروند
پروژه کارخانه فولاد کاوه اروند

پروژه عملیات ساختمانی و سیویل کارخانه نورد 600 هزار تنی فولاد کاوه اروند
اجرای این طرح در زميني به مساحت حدودی 10 هكتار در منطقه ویژه آزاد اروند )استان خوزستان( مي باشد. کارهای اصلی عبارتند از اجرای کلیه عملیات سیویل از قبیل خاکبرداری خاکریزی، حفاری، ساخت شمع، شمع کوبی، اجرای سازه های کارهای فلزی و بتنی و سایر عملیات مرتبط.
نوع طرح : غیر عمرانی PC

اهداف پروژه:
•احداث خط نورد ميلگرد، به ظرفيت توليد 600 هزار تن مقاطع طولي سبك در سال )شامل ميلگرد و مفتول(، در مجتمع فولاد كاوه اروند واقع در منطقه ويژه اروند خرمشهر
کارفرما/شرکت فولاد کاوه اروند
مشاور/ مهندسین مشاور سامیک