پروژه اجرای عملیات ساختمانی و ابنیه کارخانه فولادسازی کاوه جنوب کیش sks
پروژه اجرای عملیات ساختمانی و ابنیه کارخانه فولادسازی کاوه جنوب کیش sks

اجرای عملیات ساختمانی و ابنیه کارخانه فولاد سازی کاوه بندرعباس ) فاز یک و دو(فولاد کاوه بندرعباس در برگیرنده یک مجتمع تولید فولاد در زمینی به مساحت ۱۷۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس بندرعباس می باشد. این کارخانه توسط مشاوران اروپایی طراحی و شامل کلیه عملیات سیویل و ابنیه بخش کارخانه فولاد سازی شامل عملیات خاکی، اجراى فونداسیون ها و سازه هاى صنعتى، احداث ساختمان هاى جانبى و احداث ساختمان هاى ادارى می باشد . پروژه در یکلومتر ۱۳ جاده بندرعباس به بندر شهید رجایی و در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در حومه شهر بندر عباس واقع گردیده است.طراحی این کارخانه برای ۱.۲ میلیون تن بیلت در سال در فاز )یک( پیش بینی شده که در فاز)دو( قابل افزایش تا ۲.۴ میلیون تن در سال می باشد. در حال حاضر واحد احیا مستقیم به ظرفیت ۱.۸ میلیون تن در سال در مجتمع فولاد کاوه جنوب کیش به بهره برداری رسیده که با تزریق اکسیژن به ۲.۲ میلیون تن در سال می رسد
نوع طرح :غیر عمرانی و از نوع PC
پروژه گندله سازی فولاد کاوه بندر عباس / شرکت فولادکاوه جنوب که شامل یک واحدفولادسازی به ظرفیت ۲.۴ میلیون تن و سه واحد احیا مستقیم به ظرفیت نهایی ۳.۳ میلیون تن میباشد، به منظورتکمیل زنجیره تولید فولاد وتامین گندله موردنیازواحدهای احیا مستقیم این مجتمع،اقدام به احداث یک واحد گندله سازی با ظرفیت ۵میلیون تن درسال واقع درمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس،نموده است.این پروژه شامل سیستم تخلیه و دریافت کنسانتره،واحد انباشت و برداشت،واحد گندله سازی و واحدهای جنبی موردنیاز،وسیستم انتقال وبارگیری گندله است. اجرای کلیه عملیات سیویل از قبیل خاکبرداری، خاکریزی، حفاری، کارهای فلزی و بتنی و سایر عملیات مرتبط در تعهد شرکت ملی ساختمان می باشد
کارفرما / شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
مشاور / مهندسین مشاور ایتریتک و سامیک