بازدید آقای دکتر محمد اتابک قائم مقام و معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان و آقای مهندس شاهسواری مدیر عامل هولدینگ  و آقای خوش سرشت نماینده  مقیم کارفرما در پروژه  با حضور آقای  دکتر بهشتی روی مدیر عامل شرکت ملی ساختمان مورخ  1400/04/27از موزه خودروهای کلاسیک و تاریخی ایران

موضوع بازدید:

بازدید از روند پیشرفت پروژه ساختمان ورودی , آمفی تئاتر ,موزه ها , نمایشگاه ,موتورخانه و خزانه

مشروح مذاکرات در طی بازدید:

گزارش از روند پیشرفت پروژه توسط جناب آقای دکتر بهشتی روی و مهندس شهسواری  ارائه گردید

وقایع مهم در طی هفته در پروژه:

اجرای  کف پوش محوطه شرقی و جنوبی

اجرای کناف سقف ساختمان ورودی

تکمیل دیوار کوبی آمفی تئاتر ساختمان ورودی

تکمیل نازک کاری ساختمان ورودی و سوله 6

تست و راه اندازی قسمتی از روشنای ساختمان ورودی

نصب نمای آیه قرآنی نمای  جنوبی ساختمان ورودی

راه اندازی خط 20KV  برق شهری مجموعه

راه انداز سیستم UPCمجموعه موزه ها

تست سیستم اطفاء حریق و هواساز های مجموعه

نصب درب ورودی اصلی موزه ضلع جنوب شرقی

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری