بازدید از پروژه روسازی منطقه یک آزاد راه تهران -شمال

در تاریخ  1398/07/24 معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان و مدیر طرح  پروژه با حضور آقای مهندس شاهسواری مدیر عامل شرکت آزاد راه تهران شمال و آقای مهندس اصیلی مدیر عامل شرکت ملی ساختمان  و سایر عوامل اجرائی،  از پروژه روزسای منطقه یک آزاد راه تهران شمال بازدید نمودند

در این بازدید معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان و مدیر طرح  پروژه  از تلاش شبانه روزی کارگاه ملی ساختمان در سه هفته اخیر قدردانی نمود . همچنین گزارش وضعیت پیشرفت هفته اخیر پروژه  از سوی واحد برنامه ریزی و کترل پروژه شرکت آبادگران مارگون ارائه گردید و شرکت ملی ساختمان در میان تمامی پیمانکاران رتبه نخست را به خود اختصاص داده است .

از وقایع مهم در طی هفته پروژه می توان به اتمام اجرای رویه بتنی توسط دستگاه SP850 و اتمام بیش از 90 در صد از گپ هایی رویه بتنی و پیشرفت قابل توجه عملیات شولدرها اشاره نمود.

از وقایع مهم در طی هفته پروژه می توان به اتمام اجرای رویه بتنی توسط دستگاه SP850 و اتمام بیش از 90 در صد از گپ هایی رویه بتنی ، پیشرفت قابل توجه عملیات شولدرها اشاره نمود.

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری