بازدید رئیس بنیاد مستضعفان آقای مهندس فتاح از پروژه مصلی امام خمینی شـرکت ملی ساختمان

بازدید رئیس بنیاد مستضعفان به همراه مهندس علیزاده  معاون وزیر راه و شهر سازی و  مهندس مقدم رئیس شورای سیاست گذاری مصلی امام خمینی (ره ) و هیئت همراه از ساعت 15:00 روز 23/11/98 در محل قرائت خانه پروژه مصلی امام خمینی آغاز گردید .

در این بازدید اقای مهندس فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در معیت مهندس علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی،  مهندس مقدم رئیس شورای سیاست گذاری مصلی امام خمینی ره ، مهندس خواجه دلوئی معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان ، مهندس شاهسواری مدیر عامل هولدینگ پایاسامان پارس، مهندس جعفری مدیر عامل مشاور تخصیص پارس  ، مهندس اصیلی مدیر عامل شرکت ملی ساختمان و مدیر پروژه و سایر عوامل اجرائی از پروژه بازدید نمودند .

وقایع مهم در بازدید پروژه:

-بازدید از قرائت خانه و بررسی موانع و محدودیت های موجود در اجرای فعالیت های قرائت خانه

-انجام مذاکره در خصوص معارض موجود در بخش خاکبرداری جبهه شمالی پروژه

-تسریع در پیگیری ارائه نقشه ها و مشخصات تونل مترو توسط مدیریت بهره برداری مصلی امام خمینی

-در خواست تامین مالی پروژه با توجه به امضاء قرارداد در تاریخ 98/09/26

بازدید از عملیات اجرایی بتن ریزی ، نصب قطعات GFRC ، نمای پلاستر سیمانی دیوارها و آجر چینی معقلی نمای آن ، سرویس های بهداشتی تراز19+رواق غربی همچنین عملیات سنگ کاری و نصب کانال های تاسیساتی کارگاه ساخت کانال و سند بلاست آهن آلات تراز 25+رواق غرب

در مرحله بعد ، از فعالیت های اجرایی تراز 25+ رواق شرقی از جمله سنگ کاری ، آهن کشی ، گچ کاری و عملیات تاسیساتی در احال اجرا ضمن مذاکره در خصوص اولویت های اجرایی پروژه با توجه به سیاست های کلی بهره برداری،  بازدید شد.

در وهله بعد  پس از بازدید از محل موتورخانه مرکزی و ارائه توضیحات لازم توسط کارشناسان مربوطه در خصوص اقدامات انجام شده و پیش روی باز پیرایی آن از عملیات خاکی و اقدامات صورت گرفته در ورودی شمالی مصلی امام خمینی ره  با ارائه توضیحاتی در خصوص تونل مترو و نقشه ها و مشخصات مربوطه بازدید صورت گرفت  . در نهایت طی جلسه ای در محل دفتر کارفرما و ارائه توضیحاتی  در راستای ادامه فعالیت های  در اولویت برگزاری نمایشگاه کتاب سال 99 و سایر اقدامات مورد نیاز در جهت رفع موانع و مشکلات موجود در پروژه گفتکو و تبادل نظر شد .

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری